Tarieven

Dagopvang Natureluur:
De dagopvang kent verschillende pakketten zoals een compleet pakket met alle 52 weken, een 40 schoolweken pakket buiten de schoolvakanties om, een flexpakket voor wisselende dagen en afwijkende tijden. Ook
 is incidentele vakantie opvang mogelijk bijvoorbeeld in combinatie met het schoolwekenpakket als er plek is op de groep. Download voor meer informatie de onderstaande tariefdocumenten.

Ouders waarvan de kinderen naar het kinderdagverblijf gaan kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten (kinderopvangtoeslag) via www.toeslagen.nl  

 

Peutertuin Natureluur:

Tarieven voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag
De peutertuin is 40 weken en/of 52 weken open.
Download voor meer informatie de onderstaande tariefdocumenten.

Ouders waarvan de kinderen naar de peutertuin gaan kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten (kinderopvangtoeslag) via www.toeslagen.nl  

 

Tarieven voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (een- en geenverdieners):
Ouders, die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen gebruik maken van een gemeentelijke financiële regeling. U betaalt dan maar een heel klein bedrag eigen bijdrage per uur bij een verplichte afname van twee dagdelen. De overige tariefkosten worden gesubsidieerd aan Natureluur via de gemeente Leudal.

Na aanlevering van de 'verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag' en het inleveren van het gevraagde bewijsstuk, betaalt u het gereduceerde tarief. Deze verklaring vindt u onderaan deze pagina 

 

De Peutertuin is geopend tussen 8.00 uur tot 13.00 uur, waarbij 4 uur opvang de standaard is binnen deze openingstijd. Er is een mogelijkheid om de ochtend te verlengen vanaf 7.00 uur.  De peutertuin is iedere ochtend geopend. Er is een mogelijkheid tot het afnemen van 40 (school)weken en tot het afnemen van 52 weken.

Geïnteresseerd?  Meld uw peuter dan gauw aan via ons inschrijfformulier.

Het peuterprogramma bij de Kleine Boertjes is geïntegreerd in de 0-4 jaar opvang. Peuters worden gedurende het peuterprogramma apart genomen voor dit speciale aanbod. 

 

Download het PDF bestand onderaan de pagina voor meer informatie over de tarieven en openingstijden van Peutertuin Natureluur.

 

VVE

Natureluur heeft twee VVE groepen voor kinderen vanaf 2 a 2,5 jaar waar met 4 dagdelen per week een aanbod wordt gecreëerd voor peuters met een VVE indicatie. Deze VVE mogelijkheid is bij het peuterprogramma van de Kleine Boertjes in Haler en bij de Peutertuin van de Vlindertuin in Heythuysen. De VVE indicatie krijgt u van het consultatiebureau.

 

BSO Natureluur biedt het volgende aan:
Het tarief voor BSO Natureluur is afhankelijk van de keuze van het pakket.

Download het PDF bestand onderaan de pagina voor meer informatie over de tarieven van BSO Natureluur. De verschillende pakketten zijn richtlijnen. Mocht uw voorkeur van een BSO pakket er niet tussen staan, neem dan even contact op voor overleg en wellicht is het wel mogelijk.

U kunt een keuze maken uit:

* BSO compleet pakket

   (52 weken dus incl. vakanties, schoolweken en schoolvrije dagen)

* BSO schoolweken pakket (40 weken)

* BSO schoolvakantie pakket

   (voor kinderen die alleen in de vakanties komen)
* Incidentele vakantie opvang is ook mogelijk als uw kind normaal niet        naar Natureluur komt maar wel mee wil doen aan leuke activiteiten.

* BSO flex pakket (voor wisselende dagen of afwijkende tijden)

* VSO pakket (voor voorschoolse opvang)

 

 

Kinderopvangtoeslag

Ouders van kinderen die naar de kinderopvang gaan, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie.

De locaties van Natureluur zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en worden jaarlijks geïnspecteerd op de kwaliteitseisen van de Nederlandse Wet Kinderopvang.

 

Download
BSO pakketten & tarieven 2023
BSO Natureluur_Tarievenlijst_2023.pdf
Adobe Acrobat document 4.6 MB
Download
Peutertuin tarieven 2023
Peutertuin_Tarievenlijst_2023.pdf
Adobe Acrobat document 2.6 MB
Download
Kinderdagverblijf tarieven 2023
Kinderdagverblijf_Tarievenlijst_2023.pdf
Adobe Acrobat document 2.5 MB
Download
Ruilbeleid
Ruilbeleid_2023.pdf
Adobe Acrobat document 1.7 MB

De kinderopvangtoeslag wordt gegeven in de vorm van een belastingteruggave. Of u hiervoor in aanmerking komt en hoe hoog deze teruggave is, hangt af van het totale gezinsinkomen en een aantal andere factoren. Op Kinderopvangtoeslag vindt u alle informatie. U kunt ook uw netto kosten berekenen via Proefberekening op de site van de belastingdienst via www.toeslagen.nl

 

Let op; De toeslag dient te worden aangevraagd binnen 3 maanden na de maand waarin de kinderopvang is begonnen. Als u zich aan deze aanvraagtermijn houdt, voorkomt u dat u een of enkele maanden kinderopvangtoeslag misloopt. Kinderopvangtoeslag aanvragen kan via ''Toeslag aanvragen'' op de site van de belastingdienst. Heeft u vragen over de kinderopvangtoeslag? Dan kunt u terecht bij de Belastingtelefoon: 0800 – 0543 (gratis). Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Er is ook een handige kinderopvangtoeslag-app.

 

LRKP nummers:

Natureluur BSO in het Bos Haelen: 277847710
Natureluur KDV en peutertuin de Vlindertuin Heythuysen: 166465100
Natureluur BSO de Vlindertuin Heythuysen: 866682764
Natureluur KDV de Kleine Boertjes: 246856543
Natureluur BSO de Koeberg Baarlo: 275378846

 

Algemene voorwaarden 

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Natureluur hanteert de Algemene Voorwaarden voor de Kinderopvang die opgesteld zijn door de Brancheorganisatie. Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en Natureluur. 

 

Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag

Door de maandelijkse gegevenslevering vanuit onze administratie naar de Belastingdienst werken wij ook mee aan het terugdringen van fouten in de verwerking van de kinderopvangtoeslag. Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag:


Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan doen wij voor u een dubbelcheck met Belastingdienst/Toeslagen. Dat werkt zo:

*U als ouder vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan.
*Wij geven elke maand aan Belastingdienst/Toeslagen door hoeveel opvang u heeft afgenomen. Dit heet 'gegevenslevering'.
*Zijn er opvallende verschillen? Dan kunt u een bericht krijgen van Belastingdienst/Toeslagen.
*U past zelf eventueel uw gegevens aan.
*Daardoor is de kans dat u later (veel) toeslag moet terugbetalen kleiner


Tip: check ook zelf regelmatig of uw toeslaggegevens nog kloppen. Dat kan op mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app van Belastingdienst/Toeslagen.


Hieronder vindt u het document 'vraag en antwoord; dubbelcheck gegevens kinderopvangtoeslag'.

 

Download
Vraag en antwoord; dubbelcheck gegevens kinderopvangtoeslag
Vraag en antwoord; Dubbelcheck gegevens.
Adobe Acrobat document 229.3 KB
Download
Natureluur Algemene Voorwaarden
alg voorw dagopvang en bso.pdf
Adobe Acrobat document 256.5 KB
Download
Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
Verklaring geen recht op kinderopvangtoe
Adobe Acrobat document 83.6 KB