Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. Mocht uw vraag er niet tussen zitten dan kunt u contact opnemen met Natureluur via info@natureluur-kinderopvang.nl

 

Scholen

Van welke basisscholen haalt BSO Natureluur kinderen op?

Op deze website vindt u bij het onderdeel “Onze locaties” per locatie van welke basisscholen we kinderen ophalen. Zit de basisschool van uw kind er niet bij, maar u wilt wel gebruik maken van de opvang bij Natureluur, dan kunt u contact opnemen met ons. Kinderen van andere basisscholen zijn welkom als ze zelfstandig naar BSO Natureluur komen of worden gebracht.  Mocht dat geen mogelijkheid zijn, dan kunnen we kijken of er een andere oplossing te vinden is.

 

Oudercommunicatie

Hoe communiceert Natureluur met mij als ouder?

Natureluur heeft korte lijnen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een praatje aan het begin of einde van de dag. We zijn een kleine organisatie en contact met de eigenaren is gauw gelegd middels een appje, mailtje of belletje. We versturen nieuwsbrieven als we dingetjes te melden hebben. Verder werken we met een ouderportaal.
We schrijven geen schriftjes omdat we heel veel waarde hechten aan pedagogisch medewerkers die bezig zijn met de kinderen en niet hun kostbare tijd geven aan het schrijven van schriftjes. De overdracht krijgt u mondeling.

 

Tweede kind

Een van mijn kinderen is al geplaatst bij Natureluur. Is er direct plaats voor een 2e of volgend kind?

Een tweede of volgend kind kan gebruik maken van de voorrangsregeling voor de dagen die het reeds geplaatste kind afneemt. We kunnen echter geen plek garanderen, schrijft u daarom zo snel mogelijk uw kind hier in. Mocht er geen plaats zijn dan gaan we samen met u op zoek naar een mogelijk alternatief. 

 

Inschrijven

Waar kan ik mijn kind inschrijven?

U kunt uw kind hier inschrijven.

 

Inschrijven

Zijn er kosten verbonden aan een inschrijving?

Nee, inschrijven kost niets en is vrijblijvend.

 

Studiedagen

Hoe gaat Natureluur om met studiedagen van de basisschool?

Aan het begin van het schooljaar worden de studiedagen door ons geïnventariseerd bij de basisschool. U kunt uw kind hiervoor opgeven. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we de bso open doen tijdens een studiedag.

 

Rondleiding

Ik wil graag met mijn kind eens komen kijken bij Natureluur, kan dat?

U en uw kind zijn van harte welkom om eens te komen kijken bij Natureluur. Ook kan uw kind een keer bij ons komen spelen om te bekijken of Natureluur iets voor hem of haar is. U kunt hiervoor een email sturen naar info@natureluur-kinderopvang.nl of het contactformulier invullen.

 

Einde opvang

Wanneer stopt de opvang voor mijn kind?

De dagopvang en peutertuin opvang stopt automatisch als uw kind 4 jaar wordt en naar de basisschool kan. Mocht uw peuter nog niet terecht kunnen bij de basisschool, bijvoorbeeld omdat hij/zij net voor de zomervakantie 4 jaar wordt, dan kan uw kind langer blijven.

De BSO opvang stopt automatisch op de dag dat uw kind 13 jaar oud wordt.

 

Als u eerder wilt stoppen met de opvang dan kunt u dit aan ons doorgeven via info@natureluur-kinderopvang.nl Houdt u hiermee rekening met een opzegtermijn van 1 maand, aangezien wij de plek voor uw kind gereserveerd hebben.

Opzegtermijn

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is 1 maand (telkens per de 1ste van de maand)

 

Wachtlijst

Is er een wachtlijst?

Voor informatie of er op de locatie van uw wens een wachtlijst is kunt u het beste de laatste informatie opvragen via info@natureluur-kinderopvang.nl . Mocht er geen plaats zijn dan gaan we samen met u op zoek naar een mogelijk alternatief.

 

Tarieven

Wat zijn de tarieven bij Natureluur?

Hier vindt u meer informatie over de tarieven van Natureluur. 

 

Pakketten

Welke BSO pakketten kun je afnemen bij Natureluur?

Bij Natureluur bieden we verschillende pakketten aan; het BSO compleet pakket inclusief schoolweken, alle vakantieweken en schoolvrije (studie) dagen, het BSO vakantie pakket voor kinderen die alleen in de schoolvakanties komen, het BSO schoolweken pakket voor enkel de 40 schoolweken en het BSO flex pakket voor wisselende werkdagen. Meer informatie over de BSO pakketten en de bijbehorende tarieven vindt u hier.

 

Flexibele opvang

Kan ik ook flexibele opvang afnemen?

Bij flexibele opvang, kunt u uw kind op wisselende dagen naar de dagopvang of BSO brengen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor ouders die onregelmatig werken. Ook een combinatie van een compleet pakket en een flex pakket is mogelijk als u bijvoorbeeld vast de maandag wilt afnemen en daarnaast de ene week de dinsdag en de andere week de vrijdag.

 

Ruilen

Kan ik ook ruilen bij Natureluur?

Voor meer flexibiliteit is het mogelijk om bij Natureluur incidenteel een dag(deel) te ruilen als u dit vooraf aan ons doorgeeft. Handig als u bijvoorbeeld eens op een andere dag moet werken. Meer informatie over de ruilmogelijkheden en de ‘spelregels’ krijgt u tijdens het intake gesprek zodra uw kind wordt geplaatst bij Natureluur.

 

Veilig spelen in de natuur

Hoe wordt de veiligheid tijdens het spelen in de natuur gewaarborgd?

Natureluur zorgt ervoor dat we voldoen aan alle eisen die de gemeente, de GGD en de brandweer stelt aan voorzieningen voor kinderopvang. Natureluur stimuleert de kinderen om in de natuur samen op ontdekkingstocht te gaan. De vrije natuur kan soms onvoorspelbaar zijn. We geven kinderen de ruimte om te ontdekken, maar maken ze wel bewust van de risico’s voor zichzelf en de omgeving. Om die reden hebben wij, met name op de BSO’s, huisregels opgesteld waar wij, de kinderen en de ouders zich aan houden zodat de kinderen heerlijk kunnen spelen. Onderwerpen die naar voren komen zijn o.a. spelen bij water, in bomen klimmen, vuur maken, teken, omgang met dieren en planten enz. De huisregels worden met de kinderen die komen naar Natureluur besproken. Daarnaast hebben wij een gezondheids- en veiligheidsbeleid en een aantal protocollen.

 

Bereikbaarheid

Op welke tijden is Natureluur bereikbaar?

Natureluur is telefonisch bereikbaar. Voor Bso in het Bos via 06-11076637. Voor kdv, peutertuin en bso de Vlindertuin 06-15586397. Voor nieuwe inschrijvingen, planning etc via 06-24897409. Het kan zijn dat we niet altijd de telefoon kunnen opnemen i.v.m. de begeleiding van de kinderen. U kunt het beste een e-mail sturen naar info@natureluur-kinderopvang.nl. Wij beantwoorden uw email binnen 24 uur.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag; Kan ik de kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar Natureluur laten overmaken door de belastingdienst?

Nee, dat is niet mogelijk. U krijgt de kinderopvangtoeslag maandelijks op uw eigen rekening gestort. Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen of wijzigen via de site www.toeslagen.nl

 

Kinderopvangtoeslag

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Het gaat om de contracturen van diegene die het minst werkt. In de percentages is rekening gehouden met reistijd en verplichte pauzes. Er geldt ook een maximumuurtarief. Meer informatie vindt u via de site www.toeslagen.nl

 

Kinderopvangtoeslag

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Uw kinderopvangtoeslag vraagt u aan met Mijn toeslagen. U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u een deel van de toeslag mis.

 

Kinderopvangtoeslag

Ik wil meer informatie over kinderopvangtoeslag?

Heeft u vragen over de kinderopvangtoeslag? Dan kunt u terecht bij de BelastingTelefoon: 0800 – 0543 (gratis). Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 

Kinderopvangtoeslag

Ik volg een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus. Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor het aantal maanden dat u een traject naar werk, een opleiding of een verplichte inburgeringscursus volgt.

 

BSN

Waarom moet ik mijn BSN nummer aan jullie doorgeven?

Kinderopvangorganisaties in Nederland zijn wettelijk verplicht i.v.m. de kinderopvangtoeslag, ouders te vragen naar hun Burgerservicenummer (BSN) en dat van hun kind. Die verplichting komt voort uit artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en artikel 1a en 1b van het uitvoeringsbesluit van die wet.

 

LRKP

Wat is het LRKP?

Het LRKP staat voor Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In het LRKP vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het LRKP geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

 

LRKP

Wat is het LRKP nummer van de locatie van mijn kind?

Iedere locatie van Natureluur krijgt een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van een kinderopvangtoeslag.

LRKP nummers

-Natureluur locatie in het bos Haelen:
LRKP: 277847710 (BSO)
LRKP: n.n.b. (PEUTERTUIN)

-Natureluur locatie Vlindertuin Heythuysen: 

LRKP: 166465100 (kdv en peutertuin)

LRKP: 866682764 (BSO)
-Natureluur locatie De Kleine Boertjes Haler:
LRKP: 246856543 (kdv)
-Natureluur locatie Bso De Koeberg Baarlo:
LRKP: 275378846