Het belang van buitenspelen in de kinderopvang

Met een toenemende aandacht voor kwaliteit in de kinderopvang, is ook de aandacht voor groene pedagogiek toegenomen. Naast deze vorm van groene opvang richt Natureluur zich ook op actieve opvang want ook bewegen is ontzettend belangrijk voor jonge kinderen.

 

Door regelmatig een tijd buiten te zijn, worden kinderen zich meer bewust van hun omgeving, scherpen ze hun zintuigen en leren ze hun eigen mogelijkheden en grenzen kennen. 

 

Door zand, planten, bomen, gras, beestjes en andere dingen buiten te onderzoeken doen ze spelenderwijs uiteenlopende leerervaringen op en leren ze ook omgaan met de onvoorspelbaarheid van de natuur en van het buiten zijn.


De locaties van Natureluur hebben ook de mogelijkheid tot het zaaien en oogsten van groenten en fruit en hierdoor leren kinderen waar eten vandaan komt.

 

Nederlandse kinderen komen steeds minder buiten in de natuur. Uit CBS-onderzoek blijkt dat ongeveer 55 procent van de kinderen (bijna) nooit in de natuur komt. Ook blijkt dat buiten spelen niet langer de belangrijkste naschoolse activiteit is. 

 

In een natuurlijke omgeving leren kinderen respect te krijgen voor de natuur en raken ze gemotiveerd voor het beschermen van de natuur. 

 

In een natuurlijke omgeving hebben kinderen meer de gelegenheid om zonder direct toezicht te spelen dan in de bebouwde kom of binnen.

Uit Scandinavische onderzoeken is gebleken dat buitenspelen help-gedrag stimuleert, dat conflicten weinig voorkomen en dat jongens en meisjes van verschillende leeftijden meer met elkaar spelen dan in een bebouwde omgeving of binnen.

 

Buitenspelen draagt bij aan de ontwikkeling van alle ontwikkelingsgebieden.


Buiten zijn is heel gezond omdat het bijdraagt aan de lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling. Kinderen die vaak buiten spelen, ontwikkelen meer behendigheid en spieren. Ze krijgen buiten meer mogelijkheden om van alles te ruiken, bekijken, horen, zien en voelen. Daardoor hebben ze bijvoorbeeld minder kans op astmatische aandoeningen of een tekort aan vitamine D. Buiten spelen is tevens een belangrijk wapen tegen overgewicht.


Buiten zijn heeft positieve effecten op de verstandelijke ontwikkeling. Spelen zorgt ervoor dat je problemen leert op te lossen, dat je logisch leert denken en dat je de taken en betekenis van de natuur leert inschatten. Dat geeft weer een gunstige invloed op schoolprestaties.

 

Buiten zijn draagt bij aan de sociale ontwikkeling van het kind en aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid (emotionele ontwikkeling). De zelfwerkzaamheid wordt groter en de sociale competentie verbetert. Het kan een goede afleiding of uitlaatklep zijn voor opgekropte energie.