Pedagogisch beleids- en werkplan


Natureluur zorgt voor een verantwoorde opvang in een unieke natuurrijke omgeving en vanuit een weldoordachte pedagogische visie. We hebben onze aandacht voor natuurbeleving verankerd in ons pedagogisch beleid en onze pedagogische werkplannen.

 

Aan de basis van groene kinderopvang liggen visies van pedagogen met een groene insteek.

 

Natureluur laat zich inspireren door de visie van de ‘groene’ pedagoog Loris Mallaguzi (Reggio Emilia-pedagogiek). Bij de baby's hechten we veel waarde aan de visie van Emmi Pikler waarbij de kinderen de ruimte krijgen om op eigen tempo en op eigen initiatief te bewegen en te ontwikkelen. Er is veel aandacht voor een respectvolle verzorging.

 

Natureluur hecht veel belang aan de eigen ervaringen van kinderen, het directe contact met de natuur, het werken met natuurlijke materialen en de actieve, ontdekkende houding van kinderen. Daarbij staat het hele kind centraal.  Natureluur geeft kinderen een veelheid aan middelen, indrukken, materialen en dieren om echte ervaringen op te doen. Kinderen ontdekken en leren sneller doordat zij gefascineerd zijn door de natuur, snel planten en dieren herkennen, goed contact met dieren hebben, zien dat er iets in de natuur verandert, ervaren van geuren en kleuren. Direct contact met de natuur kan er toe bijdragen dat kinderen zich optimaler ontwikkelen.

 

De binnen- en buitenruimte als pedagoog

De materialen en ruimte kunnen leren en spelen mogelijk maken. Het kan kinderen nieuwsgierig maken “hoe werkt zoiets?”, hen aanzetten tot iets nieuws te creëren “wat kan ik hiermee bouwen?” of tot symbolisch spel “wat maken we in het keukentje?”. De omgeving kan kinderen aanzetten tot beweging, interactie of rust.

Bij Natureluur houden we rekening met een paar essentiële uitgangspunten:
* De sfeer is warm en huiselijk;
* De materialen zijn puur en echt en dagen uit tot experimenteren;
* De ruimte is voor en van de kinderen;
* De kleuren zijn licht en met natuurlijke tinten zoals bruin, wit en groen;
* Alle zintuigen worden gestimuleerd;
* Vrije beweging en vrij spel en eigen keuzes ;
* Respectvolle verzorging

 

Opgroeien in een natuurlijke omgeving houdt in dat kinderen direct in contact zijn met de natuur. In de natuur is van alles te beleven. Kinderen doen er directe ervaringen op. Ze ruiken de geur van vers gemaaid gras, ze voelen de aarde die onder hun voeten meebeweegt, ze zien het pad wat een mier bewandelt, ze vinden het heerlijk om door modderplassen te stampen of om op een omgevallen boomstam te klimmen... Het zijn allemaal ervaringen die kinderen voorbereiden op het latere leven en die van cruciaal belang zijn in de opvoeding van kinderen.

Natuurbeleving bij Natureluur vergroot het plezier van kinderen en stimuleert een gezonde ontwikkeling. Het draagt daarmee bij aan de kwaliteit van de kinderopvang. De activiteiten bereiden hen beter voor om later op een bewuste manier met de natuur om te gaan.

 

Nieuwsgierig? Je kunt ons pedagogisch beleid van de desbetreffende locatie opvragen bij info@natureluur-kinderopvang.nl