Over Natureluur

Bij Natureluur bieden we kinderopvang aan voor baby's en peuters van 0 tot 4 jaar, een peutertuin voor peuters van 2 tot 4 jaar en een BSO voor schoolkinderen van 4 tot en met 12 jaar.

De dagopvang heeft een huiselijke warme en rustige sfeer met mooie natuurlijke en/of duurzame materialen waar je kind heerlijk kind kan zijn.

Onze peutertuinen zijn gezellig en kleinschalig en hebben altijd veel buitenruimte om volop van alles te ontdekken.

Op de BSO is volop ruimte om te ontspannen en te spelen met leeftijdsgenoten en is geschikt voor jongens en meiden.

 

De vestigingen van Natureluur hebben locaties die het buitenspelen stimuleren.

We laten ons in onze activiteiten en materialen inspireren door de pedagogische visie van Reggio Emilia en door Emmi Pikler.

Waarbij onze groene locaties zich richten op de mogelijkheden van de natuur met het accent op natuurlijke materialen, milieu-bewustzijn (of duurzaamheid), dieren en natuurbeleving. 
En onze actieve locaties zich richten op de mogelijkheden rondom bewegen met het accent op buitenspelen, motorische ontwikkeling, dans, muziek, spel, gezonde voeding en sportieve activiteiten.

De unieke ligging dichtbij of in de natuur zorgt ervoor dat de kinderen graag en veel buitenspelen.

Op onze groene locaties speelt natuurbeleving ook binnen een belangrijke rol; zo zijn er dieren om te verzorgen, planten die je water kunt geven, zaadjes die worden geplant, een vers geplukt bloemetje op tafel.

 

Het buiten spelen wordt aangevuld met creatieve activiteiten, muziek, toneel, dans, spelletjes, koken en bakken, techniek, lezen, bouwen, sport, poppen en activiteiten waarbij de kinderen kunnen experimenteren. 

 

Iedere Natureluur locatie heeft z'n eigen mogelijkheden, ieder gebouw is anders, iedere omgeving is anders. Allemaal stuk voor stuk unieke locaties waar het buitenspelen het allerbelangrijkste is.

 

Groene opvang:
Een ouder van een kind op een groene BSO zei: ‘Natuur en kind zouden in het kader van opvoeden en opgroeien onlosmakelijk moeten zijn. Fijn dat hier juist in een groene BSO specifiek de aandacht naar uitgaat. Vanuit school lekker naar buiten en dus niet weer naar binnen’.

 

'Kennismaken met de natuur is onmisbaar voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen' aldus Kees Both in Pedagogisch Kader 0-4 jaar.

 

Actieve opvang:

'De baby leert in het verloop van zijn bewegingsontwikkeling niet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten, staan of lopen, maar hij leert ook te leren.' aldus Emmi Pikler.

 

Ervaar zelf het gevoel van een van onze locaties en vraag een rondleiding aan via info@natureluur-kinderopvang.nl .