Een dagje Natureluur

Buiten spelen is heel erg belangrijk bij Natureluur, alleen heftig noodweer en onweer houdt ons binnen. Wij gaan lekker op avontuur!

 

De dagopvang heeft een heerlijke ruimte met een grote aangrenzende ontdektuin. Bij een verticale groep, waar 0-4 jaar bij elkaar zit als een groot gezin, hebben de baby's een eigen grote grondbox waar ze lekker vrij kunnen bewegen op een veilige manier. Ook in de tuin vind je een grondbox. Er zijn verschillende speelplekken te vinden van een huishoek, een ontdekhoek, een plek om creatief bezig te zijn en veel om te kunnen bouwen en te experimenteren.

 

Onze peutertuinen gebruiken het buiten spelen als middel om kinderen in alle facetten van hun ontwikkeling te stimuleren. Op die manier heeft de peuter al kennisgemaakt met spelen op een andere plek dan thuis samen met vriendjes en vriendinnetjes. En wat is nu fijner dan starten op de basisschool met deze leuke en waardevolle ervaring in je rugzak.

 

Onze buitenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen. Vrije tijd staat voor rust en ontspanning, zelf kiezen, eigen interesses volgen, niet te veel bemoeienis van volwassenen en je zo nu en dan ook eens lekker vervelen. Vrij spelen en georganiseerde activiteiten zijn beide belangrijke onderdelen van het aanbod bij Natureluur. Het is belangrijk dit aan te laten sluiten bij de interesses en behoeftes van de kinderen.

 

De pedagogisch medewerkers houden rekening met de verschillende leeftijden van de kinderen. Jongere kinderen kunnen behoefte hebben aan even rustig uitrusten met een boekje erbij en oudere kinderen krijgen bij Natureluur meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.


Bij BSO Natureluur zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar; kinderen met gemeenschappelijke spelinteresses kunnen elkaar hierdoor opzoeken maar ook kunnen er activiteiten worden gedaan met leeftijdsgenootjes. Er zitten maximaal 20 kinderen in een groep. 

 

Bij de Peutertuin komen kinderen van 2 en 3 (en soms 4) jaar oud. Er zitten maximaal 16 kinderen in een groep.

 

De dagopvang groep heeft kinderen van 0 tot 4 jaar oud. Er zitten maximaal 16 kinderen in een groep. 

 

 

Een dagje bij BSO Natureluur betekent dat er na een dag school tijd is voor ontspanning. Eerst lekker iets eten en drinken, soms binnen,

soms buiten; onder een afdak, in een zelfgemaakte hut, aan de picknicktafel of lekker op een kleed op een grasveld. Samen met de kinderen overleggen we waar we naar toe gaan of wat we gaan doen. In een boom klimmen, een sport- of spelactiviteit, insecten of kikkers zoeken, een knutsel-activiteit, lekker chillen en heerlijk even rennen hoort er allemaal bij.

 

De peutertuin bij Natureluur heeft een vast ritme met terugkomende activiteiten zoals de kring, een prentenboek lezen, zingen. Er is aandacht voor de dag van de week, het weer, de aanwezige kinderen, een mooi liedje of een leuk verhaal. Ook wordt er gedurende de ochtend een gestructureerde activiteit aangeboden en is er ruimte voor vrij spel. Natuurlijk hebben we ook een momentje om samen lekker fruit te eten en wat te drinken. We spelen binnen, maar ook heel veel buiten.

 

Bij de dagopvang volgen we bij de jongsten het ritme van thuis naar de behoefte van het kind. De peuters spelen nauw samen met de peuters van de peutertuin en het programma overlapt elkaar. Als de bso smiddags komt gaan we ze gezellig begroeten. De verbinding tussen de groepen is heel belangrijk en waardevol.

 

Natuurervaringen

Natureluur werkt met vaste pedagogisch medewerkers, maar we krijgen soms ook hulp van deskundigen die ons iets kunnen laten ervaren in de natuur, maar bijvoorbeeld ook op creatief vlak. Dat kan bijvoorbeeld iemand van het natuurcentrum zijn, de imker, een dierenarts, een kunstenaar, een professioneel verteller, iemand die dansles geeft, een bootcamp of kinderyoga enzovoort.

Wat gaan we onder andere allemaal doen bij Natureluur?

* Slakkenhotel, mierenboerderij en      

   insectenkast maken
* Slootje springen

* Tamme kastanjes zoeken en opeten
* Bramen plukken
* Zelf groenten en fruit zaaien en oogsten
* Brood bakken
* Hutten bouwen
* Leren klimmen in bomen
* Kampvuur maken
* Speurtochten en ontdekkingsreizen maken
* Survival parcours afleggen
* Schatten verzamelen
* Geocaching  
(waarbij je met een GPS/kaart        op zoek gaat naar een schat)
* Bouwen met zelf gevonden natuurlijke

   materialen
* Bosspelletjes
* Leren touwknopen
* Bloemkettingen maken
* Natuur experimentjes uitvoeren
* In de zand- en watertafel een ijsschots

   namaken of juist de woestijn
* Zelf muziekinstrumenten maken
* Vlinders kweken

* Heksensoep maken
* Knutselen met kastanjes

En nog veel meer natuurlijk.

 

Vier-ogen principe

We werken volgens het vier-ogen principe: bij onze dagopvang locaties zijn er minimaal 2 personen in het gebouw die bij elkaar binnen kunnen wandelen..

Tijdens de haal en brengmomenten zijn de ouders het 2e paar ogen.

Op de slaapkamer staat er een babyfoon aan waardoor collega’s mee kunnen luisteren.

De locaties hebben verder veel open ruimtes met ramen waardoor collega’s elkaar goed kunnen zien.

Iedere dag zijn er BBL leerlingen of stagiaires op de verschillende groepen aan het werk. Ook kunnen de eigenaren van Natureluur en het locatiehoofd op meerdere momenten de groepen of andere ruimtes van de locatie inlopen.