Oudercommissie

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar Natureluur gaan. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van Natureluur. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Daarnaast is het belangrijk dat de oudercommissie op effectieve wijze met de verschillende partijen communiceert. Natureluur is op zoek naar oudercommissie leden. We vinden het belangrijk om ouders op verschillende manieren aan te spreken en ze als  'partner' in de opvang uit te nodigen.

 

Heeft u interesse in het deelnemen, of vragen aan de oudercommissie van Natureluur, dan kunt u een mail sturen naar:

info@natureluur-kinderopvang.nl