Bobbi Educatief

Voor alle pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven en peuteropvang, maar ook voor gastouders die graag veel eigen inbreng willen hebben. Bobbi op de groep is een ideaal hulpmiddel om uw eigen inbreng en creativiteit te combineren en zo tot de leukste activiteiten te komen. Waarom Bobbi op de groep? Er is binnen het vak van pedagogisch medewerker al heel veel ervaring en professionaliteit op de groep, maar voorop staan meer tijd, spelen en samen zijn met de kinderen. Daarbij is er veel ruimte om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen en het kind te kunnen monitoren op eigen snelheid. De kinderen worden niet gekoppeld aan een vastgelegd ontwikkelingsniveau, maar aan het beheersen van vaardigheden. Doordat Bobbi midden in de belevingswereld van peuters staat, ontstaan er veel herkenbare situaties en activiteiten. Hierdoor kunnen alle kinderen participeren en zichzelf ontwikkelen. Door een vertrouwde, taalrijke en stimulerende omgeving te creëren zullen alle kinderen zich aangetrokken voelen om zichzelf uit te dagen.